KAI Alarm
Vad du behöver veta!
Stort Grattis!
Du har nu framför dig den smartaste, snabbaste och mest tidsparande plattform som finns för att på ett optimalt sätt stötta hela ditt team av Business Partnters och kunder.
Träffa KAI
KAI står för Kyäni Artificial Intelligence (AI) som övervakar ditt team och ger dig insikter och snabba tips som hjälper dig att bygga din verksamhet, genom att hjälpa dig att engagera dig mer i dina Business Partners och kunder som behöver dig.
Därför kommer du att älska det
Du är upptagen med att bygga ditt team, att investera i dina ledare och vara framgångsrik, det gäller att ta till vara på tillfället. Att hålla dina kunder och lagkamrater engagerade är en prioritet, och med hjälp av KAI kommer du att veta var du ska fokusera - utan att slösa onödig tid och energi.

Du kommer att älska hur systemet intuitivt studerar ditt teams beteendemönster och omedelbart meddelar dig när det upptäckt att någon behöver uppmärksammas.

Om du tar för vana att uppmärksamma KAI's notiser kommer ditt "influencer score" att förbättras (något som KAI använder för att avgöra vem som får notiser), du kommer också att ha befogenhet att hjälpa ditt team att bli bättre än någonsin tidigare. Tänk dig nu hur det skulle kunna bli om alla i ditt team tar användning av KAI's notiser!
Hur fungerar det?

KAI består av AI-algoritmer. Det innebär att systemet kontinuerligt studerar ditt teams beteendemönster i deras Kyäni-verksamheter, samlar in ny information och skapar nya insikter.

När det sedan behövs skickar KAI notiser direkt till din mobiltelefon som ett sms.
Din roll
KAI kommer att göra lite av det förutseende och analytiska tänkandet åt dig, men det kommer inte att lyfta på telefonen för att ringa ditt team eller dina kunder. Det är därför upp till dig att utnyttja den informationen och agera på dessa notiser i tid.
Tre enkla steg
1
Läs notiserna. (Se till att du har valt att kunna ta emot textmeddelande)
2
Med den åtgärd KAI föreslagit i åtanke, är det nu dags att kontakta den berörda personen.
3
Markera "DONE" när du har varit i kontkakt med den berörda personen.
OBS: Åtgärdsstegen varierar beroende på Business Partnerns/kundens situation och mest fördelaktiga resultat, t.ex. att registrera en kund, beställa fler produkter, nyrekrytera etc. KAI föreslår helt enkelt den bäst avsedda lösningen för personen i fråga.
För att hjälpa speciellt utvalda team medlemmar i rätt riktning, följ bara riktlinjerna som du får via SMS:en och markera med "DONE" när det är gjort.
Det fungerar, om du använder det!
Du bestämmer själv hur mycket du vill utnyttja KAI för att bygga din verksamhet på lång sikt. Tänk på KAI som en muskel: Ju mer du använder KAI och ju mer du tränar ditt lag att använda det, desto stakrare blir det. Dessutom kommer hela ditt team att bli mer framgångsrikt.
Har du frågor? Vi har svaren!
För att lära dig mer om KAI (hur det fungerar, fördelar, övningar etc.) ladda ner vår omfattande information (FAQ).

KAI är utvecklat för att hjälpa Kyänis Business Partners, ett system för artificiell interlligens (AI) som omedelbart meddelar dig när någon i ditt team behöver uppmärksamhet. Det är utformat med vetskapen om att när en Business Partner snabbt kan identifiera en kund/team medlems behov, ökar chansen att personen fortsätter att beställa och/eller uppleva framgång i sin verksamhet. Detta skapar en större och mer konsekvent vinst för Business Partners.
När KAI identifierar en Business Partner/kund som kan dra nytta av hjälp, bestämmer den vem i teamet som är den optimala personen att hjälpa Business Partnern/kunden och skickar därefter ett SMS till den personen. Om du får ett SMS med en notis betyder det att KAI har känt igen dig och tyckt att du är den person som bäst kan hjälpa Business Partnern/kunden.
Har du någonsin hört att det är billigare att behålla en kund än att skaffa en ny? KAI sparar dig både tid och energi genom att föreslå vem du kan kontakta just den dagen och vägleda dig för att hjälpa dem på bästa sätt. Detta gör det möjligt att proaktivt stödja ditt team och dina kunder (och dig själv) för att nå långsiktig framgång. Föreställ dig vad du kan uppnå om hela ditt team drar nytta av notiserna.
Den goda nyheten är att du som Kyäni Business Partner redan är registrerad. Allt du behöver göra är att se till att du agerar på notiserna när du får dem. Om du, av någon anledning, valt att inte ta emot SMS kan du när som helst ändra detta genom att SMS:a OPTIN till xxxxxxx.
Du kommer att få en notis åt gången. När du har slutfört en notis kommer systemet automatiskt att låsa upp nästa notis (om det finns en som väntar). Om du inte avslutar en notis inom 48 timmar, kommer KAI att ta bort notisen från din kö och skickar vidare notisen till en ledare i ditt team. Så var noga med att slutföra varje notis genom att markera dem som "DONE".
Absolut! Kyäni har utvecklat KAI för att hjälpa dig att utnyttja smart teknik för att maximera utbyggnaden av din verksamhet tillsammans med dina Business Partners och dina kunder.
Notisen kommer att tillhandahålla ett särskilt telefonnummer till personen som behöver din hjälp. Så snart som möjligt bör du ringa personen eller skicka ett SMS. Se till att du anbvänder numret som finns i notisen (inte det som finns i telefonens kontakter), så att KAI kan följa händelseförloppet. När uppgiften är utförd, glöm inte att markera notisen med "DONE" för att slutföra och låsa upp nästa notis. Ju fler notiser som slutförs, desto fler personer i ditt team kan få din hjälp.
Ja, det kommer de göra. Som du vet är varje person i ditt team unik - med olika förutsättningar, motivationi och mål. KAI kan bedöma olika mönster och bestämma vilken beteendemässig kategori en person passar in i. Till exempel kan Business Partner A involvera sig i branschen som en rolig grej, medan Business Partner B har det som heltidsjobb. Eller kanske kund C skulle kunna vara intresserad av att prova andra produkter. Ditt sätt att motivera varje person kommer sannolikt att skilja sig åt. KAI känner igen dessa beteendefaktorer och rekommenderar den perfekta åtgärden för varje individ, till exempel att hjälpa någon att beställa fler produkter eller hjälpa någon annan att tjäna mer nästa månad.
När du har tagit emot en notis och valt att ringa eller skicka SMS kanske du undrar vad du ska säga? Där kan KAIs notiser hjälpa dig. KAI kan till exempel berätta att om du hjälper Sue att tjäna mer än föregående månad, har hon möjlighet att bli en av dina bästa partners när det gäller att öka intäkterna. KAI tillåter dig också att få tillgång till hennes statistik och/eller varför du fick en notis. Detta ger dig möjlighet att som personens mentor lättare identifiera den bästa konversationen.
Inget team är det andra likt, så KAI måste lära sig så mycket som möjligt om just ditt team. Ju mer det lär sig, desto smartare blir det - och desto bättre blir det på att hjälpa dig att bygga upp din verksamhet. Varje gång du svarar på frågorna hjälper du KAI att se djupare in i ditt lags beteende och prestationer. Det börjar se information som inte omedelbart är synligt för det mänskliga ögat och kan då ge vägledning för att maximera fördelarna för dig och ditt team.
Självklart, men kom ihåg att dessa notiser har skapats för att hjälpa dig att bygga och underhålla din verksamhet bara genom att ägna några minuter av din dag åt de team medlemmar som behöver det mest just då. Om du bestämmer dig för att välja bort KAI, skicka OPTOUT till xxxxxxx. För att återigen ta del av KAI, skriv OPTIN till xxxxxxx när som helst.
För att skydda personuppgifter kommer notisen inte att visa någons faktiska telefonnummer, istället kommer ett "virtuellt telefonnummer" att visas. Ett "virtuellt telefonnummer" är ett tillfälligt nummer som du kan klicka på för att välja att antingen ringa till eller skicka ett SMS till. Väljer du att klicka och ringa upp kommer du automatiskt att bli kopplad till personens faktiska telefonnummer. När du har slutfört notisen, eller notisen är vidarebefodrar till någon annan, blir det "virtuella telefonnumret" ogilitigt. Om det "virtuella telefonnumret" används för att komma i kontakt med ditt team, vet vi per automatik när du har slutfört en notis och du behöver inte manuellt berätta det för oss. Om du kontaktar personen utan att använda det "virtuella telefonnumret", kom ihåg att KAI för statistik för dina notiser och kommer bara att veta att du har avslutat en notis om du skirver DONE.
Det är upp till dig att använda det virtuella numret eller det faktiska numret om du har det. Det viktigaste är att skirva DONE för att uppmärksamma KAI på att notisen har utförts.
Den här informationen besvarar en hel del av de frågor som kan uppkomma, så läs noga igenom detta dokument. Om du fortfarande känner att du har fler frågor, be om hjälp i din Upline. Som sista utväg, ring kundtjänst +46 (0) 31 730 5840 eller skicka ett mail till cs.se@kyanicorp.com
Notiser upphör att gälla, så du bör kontakta personen så fort som möjligt. Glöm inte att notera som DONE när du utfört notisen, så att systemet vet att den är färdig.
Absolut inte. Faktum är att vi har upptäckt att det är det precis motsatta. De som konsekvent använder KAI och agerar på notiserna, kan påskynda och förbättra sin rekrytering. Du spenderar bara en liten del av din tid på notiserna, vilket innebär att du mer aktivt kan fokusera på att rekrytera. Vi vet att du redan har lagt mycket tid på att rekrytera nya Business Partners och kunder och vil vill gör allt för att du ska kunna hjälpa dem att utvecklas på bästa sätt.